Πορτάκι CoolBox Ψυγείου 680727 - BOSCH

15,00

Πορτάκι CoolBox Ψυγείου 680727

Ποσότητα:
Κωδικός προϊόντος: 680727 Κατηγορία:

Περιγραφή

Πορτάκι CoolBox Ψυγείου BOSCH 680727

60,3 cm x 9,7

ENR   KDN40A40/01

KDN40V61/01
KDN49V43IL/08
KDN40A60NE/06
KDN49V43IL/01                                                                                                                                                               KDN45V00NE/03
KDN49A00NE/09
KDN49V00NE/04
Bosch KDN40A00NE/07
Bosch KDN49A00NE/07
Bosch KDN36A00/01
Bosch KDN40X70NE/13
Bosch KDN40X00/04
Bosch KDN49X60NE/07
Bosch KDN40X70NE/03
Bosch KDN40X70/01
Bosch KDN40X70NE/07
Bosch KDN49A00NE/06
Bosch KDN40X03/07
Bosch KDN49X60NE/06
Bosch KDN49V43IL/09
Bosch KDN40V00NE/08
Bosch KDN36V00NE/01
Bosch KDN40X03/06
Bosch KDN45A00NE/07
Bosch KDN36V00NE/02
Bosch KDN49V43IL/06
Bosch KDN40A60NE/02
Bosch KDN40A00NE/03
Bosch KDN40V00NE/04
Bosch KDN40X03MX/01
Bosch KDN40X03/03
Bosch KDN36A71/01
Bosch KDN36V03NE/02
Bosch KDN40V00NE/12
Bosch KDN40A00NE/11
Bosch KDN40A70/01
Bosch KDN40A60NE/07
Bosch KDN36X43/04
Bosch KDN49V00NE/06
Bosch KDN36X40/05
Bosch KDN49A00NE/01
Bosch KDN40A00GB/01
Bosch KDN40V00NE/10
Bosch KDN40A00NE/09
Bosch KDN40A60NE/04
Bosch KDN40A00NE/10
Bosch KDN40A70/02
Bosch KDN36P90/01
Bosch KDN49V00NE/01
Bosch KDN40A71/01
Bosch KDN40A71/02
Bosch KDN40V63/01
Bosch KDN49V43IL/03
Bosch KDN40A60NE/03
Bosch KDN40X00/05
Bosch KDN45A00ME/04
Bosch KDN45A00NE/04
Bosch KDN40V00/01
Bosch KDN40X60/01
Bosch KDN36X00/02
Bosch KDN36X43/02
Bosch KDN36A00NE/02
Bosch KDN36X43/01
Bosch KDN45A00NE/05
Bosch KDN40A00NE/05
Bosch KDN40V00/03
Bosch KDN45V00NE/08
Bosch KDN40X03/04
Bosch KDN45A00NE/02
Bosch KDN40A60/02
Bosch KDN40X01/01
Bosch KDN40X03/02
Bosch KDN49A70NE/07
Bosch KDN49A70NE/04
Bosch KDN40X43MX/01
Bosch KDN40A00NE/04
Bosch KDN49V40IL/04
Bosch KDN40V00NE/11
Bosch KDN40X60/03
Bosch KDN36X03/01
Bosch KDN36X44/01
Bosch KDN49A70NE/05
Bosch KDN45A00ME/01
Bosch KDN36A00/02
Bosch KDN36X00/04
Bosch KDN49A70NE/08
Bosch KDN45A00NE/01
Bosch KDN40V03/04
Bosch KDN40V00/04
Bosch KDN45X00FF/01
Bosch KDN49X46ME/03
Bosch KDN49X00AU/09
Bosch KDN40X73NE/12
Bosch KDN40A73NE/01
Bosch KDN40A73NE/07
Bosch KDN45X00AU/07
Bosch KDN45X00AU/03
Bosch KDN49A73ME/02
Bosch KDN53V02NE/02
Bosch KDN49P74NE/04
Bosch KDN40A03/03
Bosch KDN45A03ME/05
Bosch KDN56AI10T/04
Bosch KDN45X73NE/02
Bosch KDN40A04/03
Bosch KDN40A73NE/10
Bosch KDN45X40AU/11
osch KDN40A76/02
Bosch KDN49A71NE/01
Bosch KDN49A03ME/14
Bosch KDN53V00NE/02
Bosch KDN49V03NE/05
Bosch KDN45A00NE/09
Bosch KDN49X63NE/08
Bosch KDN40A43/04
Bosch KDN49P73NE/05
Bosch KDN49A60/06
Bosch KDN49V00ME/05
Bosch KDN40V60/01
Bosch KDN40X70NE/12
Bosch KDN49A70NE/09
Bosch KDN36A40/01
Bosch KDN49A00NE/02
Bosch KDN49A00ME/04
Bosch KDN45X00FF/02
Bosch KDN36X00/01
Bosch KDN40V60/02
Bosch KDN40A01/01
Bosch KDN40V00/02
Bosch KDN40X70NE/05
Bosch KDN40X10/02
Bosch KDN49V00IL/05
Bosch KDN40X10/01
Bosch KDN40X03/08
Bosch KDN40X70NE/11
Bosch KDN49A00NE/05
Bosch KDN40A60NE/05
Bosch KDN49X60NE/04
Bosch KDN40X63/01
Bosch KDN40V03/01
Bosch KDN49V00NE/07
Bosch KDN36X00/05
Bosch KDN40V00IL/05
Bosch KDN36X44/04
Bosch KDN45X40AU/03
Bosch KDN36A03/03
Bosch KDN40A64/04
Bosch KDN49P71NE/05
Bosch KDN49P03NE/06
Bosch KDN49X00AU/03
Bosch KDN40A03/07
Bosch KDN53AL20T/01
Bosch KDN40A58/02
Bosch KDN42AL10N/01
Bosch KDN40A03/05
Bosch KDN46AI15N/01
Bosch KDN53AL30A/05
Bosch KDN36X10/04
Bosch KDN40A73NE/11
Bosch KDN49P03NE/09
Bosch KDN49V03NE/07
Bosch KDN40X75NE/01
Bosch KDN40A63NE/09
Bosch KDN49P74NE/03
Bosch KDN45V04NE/03
Bosch KDN49V04NE/03
Bosch KDN49P03NE/03
Bosch KDN40A04/05
Bosch KDN53A00NE/02
Bosch KDN49P73NE/02
Bosch KDN49A74NE/03
Bosch KDN45A03NE/09
Bosch KDN49P71NE/01
Bosch KDN40A04/07
Bosch KDN40A43/09
Bosch KDN49A03ME/08
Bosch KDN49V00SA/02
Bosch KDN40A63NE/06
Bosch KDN40A58/01
Bosch KDN40X63NE/05
Bosch KDN49X63NE/09
Bosch KDN46AI50I/03
Bosch KDN49A03NE/04
Bosch KDN49V00ME/02
Bosch KDN49P73NE/04